Suositukset

“Kiitos sivustosta. Opiskelijat antoivat hyvää palautetta videoista ja erityisesti videoilla esiintyvistä aidoista asiakkaista/potilaista. Uskon, että sivustojesi avulla pystymme istuttamaan toimintakykyä tukevan ajatusmaailman heti opiskeluvaiheessa.”


Markus Mäkelä, lehtori

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Hyvinvointiala


“Tässä kurssissa oli helppo sisäistää opetetut asiat, sillä tekstin lisäksi oli aina mukana selkeä video aidosta avustustilanteesta.”


Essi Malkki,

sairaantoito-opiskelija

“Videot olivat hyvin tehty ja niistä helppo oppia. Teoriat helposti ymmärrettäviä. Opin/sain muistutusta siitä, että potilaita kannattaa pienessäkin asiassa kannustaa tekemään itse.”


Minna Päivärinta,

lähihoitaja, Caritas


“Oikeat potilaat videoleikkeissä, perusteelliset esitiedot ja perustelut toimintaan, aktivointiohjeita ”kädestä pitäen”. Ajattelemisen aiheita ja toimintamalleja omaan työskentelyyn.”


Jaana Erkkilä,

fysioterapeutti, Caritas


PRErgon videoilla erilaisia potilassiirtoja on käsitelty monipuolisesti ja opastus ergonomiseen avustamiseen on seikkaperäistä ja selkeää.
Ergonomia ja toimintakyvyn tukeminen kulkevat käsikädessä ja PRErgon videoiden avulla pääsetkin tutustumaan myös toimintakyvyn arvioinnin ja tukemisen monipuolisiin keinoihin. Videot ovat hyvä apuväline oman oppimisen tueksi.


Minna Toikka, työfysioterapeutti,

Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-kouluttaja

Kuntouttavan avustamisen

tuloksia Suomesta


Kuntouttavalla avustamisella saatuja hyötyjä Suomessa


"Terveydenhuollon kuluista voisi säästää jopa 700–900 miljoonaa euroa, mikäli vanhukset kuntoutettaisiin paremmin."
Näin arvioi sosiaali- ja terveydenhuoltoa tutkinut Aalto-yliopiston professori Erkki Vauramo Ylen aamu-tv:ssä.


Aalto-yliopiston professorin mukaan Suomessa makaa laitoshoidossa jopa 15 000 vanhusta, jotka voisivat palata kotiin, mikäli heitä kuntoutettaisiin. Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä 95 prosenttia yli 75-vuotista asuu kotona. Muissa sairaanhoitopiireissä eri puolilla Suomea keskimäärin 89 prosenttia asuu kotona, Erkki Vauramo kertoo.


Etelä-Karjalan muuta Suomea parempien lukujen taustalla piilee se, että vanhuksia kuntoutetaan siellä paremmin. Kyse on resursoinnista, tiloista, laitteista sekä myös asenteista.


Laukaan terveyskeskuksen vuodeosastolla toimintakulttuurin muutos on tuonut huikeita hyötyjä


"Potilaita on mahdollista aktivoida monin tavoin, mutta ennen hanketta monet hoitajat eivät näistä keinoista tienneet, Tanttu muistelee."


"Hoitohenkilökunta on alkanut perustella sekä potilaille että omaisille, miksi toimintakyvyn ylläpitäminen ja omatoimisuuden edistäminen on niin tärkeää. Tämä on osaltaan auttanut kuntouttavan työotteen siirtymistä käytäntöön, Sonkamuotka toteaa tyytyväisenä."


Linkki artikkeliin


Työergonomiaan kannattaa satsata


Vuonna 2012 Kouvolan kaupungissa hoitajien tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia sairauspoissaoloja oli 37%. Kaupungissa alettiin panostamaan työergonomiaan ja koulutukseen.


Kouvolan kaupungissa hoitoalan työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinten sairauspoissaolot vähenivät noin 15% vuoteen 2015 mennessä.


"Myös muista kunnista saadut tulokset ovat erinomaisia. Huomattavilla panostuksilla Tule-vaivoista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet jopa yli 60 %:lla aiempaan verrattuna. Tämä on merkittävä tulos, kun yhden sairauspäivän hinnaksi voidaan laskea n. 300 €."


Kouvola, 7.6.2016


Ergonomiakoulutusten vaikutukset Rovaniemellä


Terveyskeskuksen 36-paikkaisella vuodeosastolla aloitettiin vuonna 2009 Potilassiirtojen ergonomiakortti koulutukset. Koulutettuja lähihoitajia sekä sairaanhoitajia oli yhteensä kymmenen, sekä yksi potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja.Nämä ohjasivat puolestaan työtovereita ergonomisiin työskentelytapoihin osastolla.


Kustannukset koulutuksista olivat 14 000 euroa, apuvälinehankinnoista 6000 euroa, yhteensä 20 000 euroa. Sairauspoissaolo määrät vähenivät kolmessa vuodessa 900:sta 300 vuosina 2009-2012. Laskettuna 300 euron päivähinnalla säästöä tuli 180 000 euroa ja kun tästä vähennetään kustannukset 20 000 euroa, kokonaissäästöä tuli 160 000 euroa.


Lähde: Tamminen-Peter L, Wickström G: Potilassiirrot, Taitava avustaja aktivoi ja auttaa, 2014 Työterveyslaitos, s. 136