Kuntouttavat avustustavat

Kuntouttavat avustustavat -kurssi on kätevästi verkossa käytävä, kattava opas perusliikkumisen avustustilanteisiin ja hallintaan sekä tehokkaampaan ja keveämpään työskentelyyn terveydenhuollon akuutti tai pitkäaikaishoidon osastoilla, sekä kodinhoidossa.

Terveydenhuolto-oppilaitosten opettajille ja oppilaille kurssi opettaa toimintakykyä lisäävän ajattelumallin käytännönläheisesti.

Kurssilla opit miten ohjaat potilaita itsenäisempään liikkumiseen omia voimavaroja hyödyntäen. Pystyt antamaan jopa vuodepotilaille mahdollisuuden hyödyntää omaa kehoaan siirtymissä ja liikkumisessa, vähentäen vuodelepoa ja siitä aiheutuvia haittavaikutuksia.

Kurssi sisältää aidoissa avustustilanteissa kuvattuja videoita, jotka havainnollistavat opetettavat asiat tekstin lisäksi. Videoita kurssilla on 164 kpl, jotka sisältävät eriasteisesti avustusta tarvitsevien perusliikkumista sairaalassa ja kotioloissa.

Verkkokurssin lisäksi tarjoan käytännön ohjausta kotikäynteinä tai Teamsin välityksellä. Tarjoan myös aiheeseen liittyviä luentoja.

Kohti tehokasta työskentelyä ja
parempaa terveyttä!


Kurssipaketit


Kuntouttavat avustustavat

laaja

Hinta: 149 € / hlö / vuosi


Tämä laajin verkkokurssini, jossa videoleikkeitä on 164 kpl erikuntoisten avustustilanteista. Videoleikkeiden alla on kirjallinen ohjaus avustustapahtumasta.

Kuntouttavat avustustavat

tiivistetty

Hinta: 69 € / hlö / vuosi


Tällä kurssilla perusliikkumisen avustaminen on tiivistetty selkeäksi kokonaisuudeksi 100:n videoleikkeen ja avustustapahtumia kuvaavien tekstien avulla.

Kuntouttavat avustustavat kuukausijäsenyys

Hinta: 19,90 € / hlö / kuukausi *


Uudella jäsenyyssivustolla opiskelet verkossa tarvitsemasi ajan. Tutustumistarjouksena saat nyt ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi koodilla talvi2023. Kuukausijäsenyys sisältää Kuntouttavat avustustavat laaja -kurssin, sekä hoito- ja hoivakodeille räätälöidyn kurssin.

Kuntouttavat avustustavat 

hoito- ja hoivakodeille

Hinta: 49 € / hlö / vuosi


Opit kurssin aikana kuntoutujaa aktivoivat avustustavat, sekä keventämään työtäsi raskaissa ja vaativissa avustustilanteissa.

Koulutus koostuu noin 100:sta videoleikkeestä perusliikkumisen avustamistilanteista.

*) Uuden jäsenyyssivuston ryhmähinnat osastoille, terveyskeskuksille, sairaaloille, hoivayksiköille

Osallistujamäärä / hinta vuodeksi

10-50

2 450 €

51-100

3 900 €

101-200

5 800 €

201-500

12 000 €

Ole yhteydessä mikä haluat hankkia verkkokurssin alueesi työntekijöille isommassa yksikössä, esim. sote. 

Kurssin hyödyt kuntoutujalle

Kuntoutuminen etenee

Toimintakyky paranee

Jatkokuntoutuksen tarve vähenee

kotiutuminen sairaalasta nopeutuu

Avustaminen on miellyttävää ja turvallista potilaan saadessa itse osallistua siirtoihinsa

Potilas säästyy vuodelevon haitoilta

Kaatumisen riskit vähentyvät

Kurssin hyödyt yhteiskunnalle

Merkittävät rahalliset säästöt muodostuvat, kun:

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien kustannukset laskevat

Laitoshoidon tarve vähenee

Ennenaikainen eläkkeelle jääminen vähenee

Työtapaturmista aiheutuvien kustannuksien määrä laskee

Potilas säästyy vuodelevon haitoilta

Potilasvahingot vähenevät

Lue lisää Potilaan lääkärilehden artikkelista: Kuntouttava hoitotyö vähensi vuodepaikat kolmannekseen

Miten hyödyt kurssista työnantajana?


  • Hoitohenkilökunnan tuki- ja liikuntaelinsairaudet vähenevät työn keventyessä

  • Osastosi potilaat kotiutuvat nopeammin saavuttaessaan paremmin itsenäisyyttä perusliikkumisessa ja sitä kautta toimintakyvyssä aktivoivan hoitokulttuurin avulla

  • Potilaiden vakavat tilat kuten makuuhaavat, keuhkokuume sekä kaatumiset vähenevät merkittävästi

  • Taloudelliset hyödyt ovat huomattavat: kurssi on edullinen vaihtoehto hankkia kattavaa koulutusta potilassiirroista ja aktiivisesta avustamisesta.


Henkilökohtainen kokemukseni on se, että olen pystynyt avustamaan yksin tilanteissa, joissa ennen avustimme kahden toisen avustajan kanssa. Tämä on mahdollistunut tuntemalla luonnolliset liikemallit, osallistamalla potilas siirtymiseensä sekä ymmärtämällä eroavaisuuksia terveen ja iäkkään sairaan potilaan liikkumisesta. Lisäksi sanallisella ohjaamisella voidaan keventää työtä tehokkaasti.


Kurssini tavoite on vähentää hoitajien tarvetta yksittäisissä avustustilanteissa ja helpottaa siten hoitajapulasta kärsiviä osastoja.

Työn keventyessä ja potilaiden aidosti kuntoutuessa työhyvinvointi ja alan vetovoimaisuus lisääntyvät.


Kuntouttavan avustuksen lisääntyessä perusliikkumisessa saadaan ikäihmiset ja sairaalahoitoa tarvinneet nopeammin kotiin, sekä katkaistua riittävän ajoissa vuoteeseen hoitamisesta aiheutuva negatiivinen kierre (mm. laitoshoitoon joutuminen). Muista myös, että vuoteeseen hoidettavaksi joutuminen aiheuttaa pelkoa ikäihmisissä.

Miten hoitoalan työntekijät hyötyvät kurssista?


  • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet vähenevät – tätä kautta myös sairaslomien määrä pienenee

  • Työskentely on itsenäisempää,  tehokkaampaa ja ergonomista sekä potilasta kuntouttavaa

  • Potilaiden ohjaus sanallisesti helpottuu sisäistäessä luonnolliset liikkumismallit

  • Kurssin käytyä työntekijä osaa hyödyntää potilaan voimia mm. siirtoihin, samalla kuntouttaen ja opastaen potilaita itsenäisempään liikkumiseen

  • Kurssilla käydään läpi helppoja ja yksinkertaisia voimisteluharjoituksia, jotka auttavat potilasta kohti parempaa suoritustasoa, kun avustaja ohjaa ja muistuttaa niistä.

Verkkokurssin aikana jokainen työntekijä voi oppia vaiheet, miten potilas pystyy kuntoutumaan vuoteessa hoidettavasta käveleväksi, varsinkin kun potilaalla on siihen oma tahto.


Heikkokuntoisen kuntoutuminen on väistämätöntä, kun työntekijät aktivoivat liikkeitä ja liikkumista yhteneväisesti ja toistuvasti kuntouttavilla tavoilla. Potilasta ei kuntouta se, että liikkeet ja asennon vaihdot tehdään hänen puolesta.


Verkkokurssilta työntekijät saavat paljon keinoja passiivisten potilaiden avustamiseen ja raskaiden työvaiheiden keventämiseen. Pelko siirtämiseen liittyvästä tapaturmasta vähenee oman osaamisen lisääntyessä ja tilalle tulee aitoa iloa potilaan kuntoutumisen edistymisestä.


Hoitajan fyysinen väsyminen vähenee ja hän voimaantuu kokiessaan voivansa lisätä potilaiden omatoimisuutta, jota he molemmat haluavat. Potilaat eivät halua olla vaivaksi hoitajille.


Kokemuksesta voin sanoa, että aluksi kuntouttavalla ja aktivoivalla tavalla avustaminen voi viedä enemmän aikaa, mutta potilaan kuntoutumisen edistyessä hänen saavuttaessa itsenäisyyttä hoitajia tarvitaan vähemmän ja voidaan siirtyä sanalliseen ohjaukseen ja edelleen itsenäiseen apuvälinein tapahtuvaan liikkumiseen. Kuntoutuakseen potilaan pitää tehdä liikkeet itse, vaikka se aluksi tapahtuisi hitaasti.

Videoita kuntouttavasta avustamisesta

Löydät Youtube-kanavaltani videoita potilasta aktivoivista avustustilanteista. Klikkaa pienestä kuvaympyrästä nähdäksesi videot. 

Myös Kuntouttavat avustustavat -verkkokurssilla jokaisen videon alla on kirjallinen kuvaus siirtotapahtumasta, luonnollisesta liikemallista sekä avustamista keventävistä ja hankaloittavista tekijöistä.